User Tools

Site Tools


public:general:slc_projekty

Postup při realizaci projektu chytrého osvětlení

Volba vhodné technologie ovládání

 • LoRa

Při zmínce “LoRa” myslíme samostatnou fyzickou vrstvu, na které lze provozovat komunikační protokolu LoRaWAN. Tento protokol je zaštítěn LoRa Aliancí - https://lora-alliance.org/

Pro využití LoRa sítě je třeba se rozhodnout, zda-li jít cestou zakoupení konektivity od lokálního LoRa poskytovatele- v rámci České republiky například ČRA (https://www.cra.cz/spojte-se-s-nami), nebo jestli jít cestou vybudování vlastního ostrovního systému. V případě využití již existující infrastruktury odpadají jednorázové investiční náklady na vybudování LoRa sítě, ale platí se měsíčně za každé připojené zařízení a nemáte síť pod svou kontrolou. Vybudování vlastní LoRa sítě obnáší investici do vysílacích stanic - tzv. gateway a investici do serveru, který tuto instalaci spravuje, ale odpadá nutnost měsíčního poplatku za každé připojené zařízení. Je potom docela jedno, jestli provozujete 100 svítidel, nebo se rozhodnete do stejné sítě připojit dalších 20 vzdálených odečtů energií.

Topologie sítě je hvězdicová a lze přirovnat k NB-IoT síti. V rámci sítě jsou vždy alespoň 2 vysílací stanice, které se částečně překrývají. Každý jednotlivý koncový prvek komunikuje zvlášť s vysílací stanici a i v případě instalací, kde jsou světla od sebe vzdáleny, nehrozí při výpadku jednoho svítidla pád celé sítě.

Díky využití otevřeného komunikačného protokolu lze do sítě připojit zařízení jakýchkoliv výrobců, kteří podporují LoRa komunikaci na frekvenčním ISM 868 MHz pásmu. Pásma jsou odlišná pro Evropu, Asii, Ameriku a Austrálii.

 • IQRF

IQRF je technologie vyvinutá v České republice a funguje na principu topologie tzv. “meshové” sítě. Standardně je pro komunikaci využívání bezlicenční pásmo 868 MHz (stejné jako LoRa), případně 433 MHz. Každá síť se skládá z vysílače a příjímače (nodu). Přijímač je v této síti jednotlivé svítidlo vybavené touto technologií. Vysílač vyšle zprávu na nejblžší přijímač - “nod” - odkud je dále odesláno na další přijímač a tak zpráva postupuje dále, dokud se nedostane ke všem svítidlům. Pro pokrytí oblasti se většinou používá několik vysílačů, které vytváří menší sítě. Při výpadku vysílače tak nezhasne celá instalace, ale pouze její část. V případě, kdy je pro instalaci použit jen jeden vysílač se při výskytu poruchy zhasne celá instalace. Pro co nejspolehlivější instalaci je třeba, aby každý přijímač byl v dosahu několika dalších přijímačů, mezi kterými lze předat zprávu. Pokud by byla síť postavena pouze od přijímače k přijímači a jeden článek v řetězci by vypadl, jednalo by se o selhání sítě z důvodu nedoručení pokynu k ovládání (zprávy).

 • NB-IoT

Narrow Band IoT (dále jen NB-IoT) komunikuje skrze již vybudovanou síť telefonních operátorů. V rámci České republiky se jedná především o síť operátora Vodafone, ale testovací provoz zkouší také T-Mobile nebo O2. Předpokladem pro využívaní této sítě je zařízení, které tuto komunikaci podporuje a smlouva s operátorem, který pro projekt dodá speciální SIM karty, které jsou uvnitř každého zařízení. Velikou výhodou je využívání již vybudované sítě. Nevýhodu je nutnost platit tarif na každé SIM kartě - většinou v ročních intervalech. Částka za 1x SIM kartu se může vyšplhat až k 1 EUR měsíčně. Pokud je v rámci instalace 200 svítidel vybavených touto technologií, částka za připojení může být tedy až 200 EUR / měsíčně.

Moduly chytrého osvětlení iNELS Air dodáváme ve variantě LoRa nebo NB-IoTVolba systému ovládání

Slouží pro zobrazení svítidel na mapě a jejich ovládání skrze konzoli. Lze vytvářet skupiny a ty dále ovládat - například podle ulice, části obce apod.
Tento produkt je stále ve vývoji a slouží primárně pro exportní zákazníky.

V rámci České republiky spolupracujeme s firmou SebiMont s.r.o., která pro města poskytuje portál LoRa Osvětlení v rámci kterého jsou zaintegrovány moduly osvětlení iNELS Air. Portál umožní náhled na všechny svítidla formou mapy, v rámci které lze jednotlivý bod ovládat nebo se dostat na jeho diagnostické data. V rámci skupin pak dovolí vytvořit shluk svítidel podle ulice, části města nebo jiného klíče a tyto skupiny ovládat jako celek. V nastavení lze zvolit manuální režim, poloautomatický s využitím časových plánů nebo automatický režim v závislosti na venkovním osvětlení.

Pohled na seznam zařízení s možnosti kontroly stavu připojení, svítidla a diagnostiky. Pohled na mapu svítidel v rámci instalace s možnosti ovládání jednotlivých svítidel a jejich diagnistiky.

Role dodavatelů v projektu

 • Dodavatel osvětlení

Většinou generální dodavatel celé instalace. S dodavatelem osvětlení se řeší také úpravy na svítidle (otvor pro konektor), případně přidání externího napájecího zdroje.

 • Dodavatel komunikačních modulů

V našem případě iNELS Air. Součásti dodávky komunikačních modulů může být také dodání patic do svítidel, zdrojů nebo gatewayi. Dodavatel ručí za provozuschopný hardware splňující veškeré potřebné specifikace. Dodavatel komunikačních modulů neprovádí žádné zásahy v místě instalace.

 • Dodavatel řídícího systému

V rámci České republiky spolupracujeme s firmou SebiMont, která dodává kompletní řídicí systém, integrují řešení do jednoho celku, dokáži zajistit server u zákazníka a zprovoznit celou soustavu v místě instalace. Dodavatel řídicího systému neinstaluje samotné řídicí moduly na osvětlení. Dodavatel řídicího osvětlení může instalovat po domluvě gateway.

 • Montážníci

Většinou lokální firma, která se stará o montáž svítidel a ovládacích modulů osvětlení. V případě montáže do patice se jedná o nasazení a pootočení. U variant modulů s vestavěnou GPS si klobouček určí polohu sám a není třeba dalšího zásahu montérů. U varianty bez GPS je třeba zapsat přesnou polohu svítidla, kloboučku a sériové číslo kloboučku. Varianta kloboučku bez GPS je vhodná pro instalace do 50 svítidel.

Volba ovládacího modulu osvětlení

 • ZHAGA

Výhodou modulu s paticí ZHAGA jsou kompaktní rozměry nenarušující vzhled svítidla, snadná instalace a menší otvor do svítidla. Nevýhodou je potřeba napájení 12V - 30V, kterou lze řešit zvolením vhodného DALI předřadníku, případně umístěním externího napájení. Externí napájení ani protikus patice do svítidla není součásti dodávky.

 • NEMA

NEMA modul je oproti ZHAGA modulu větší a je napájen 230V přímo ze zdroje svítidla. Nevýhodou je znatelně větší rozměr modulu a dražší pořizovací náklady spojené s integrováním 230V do ovládacího modulu osvětlení.

 • OEM modul

OEM modul je samostatná deska plošných spojů, která ovládá svítidlo. Tento modul je umístěn uvnitř svítidla a ven je vyvedena pouze anténa. Tento produkt je ve stavu prototypu a jeho dostupnost je 4-5 měsíců od objednání.

Volba vhodného DALI předřadníku

Potřebný počet gatewayí

 • Počet gatewayi podle rozsahu instalace
 • Počet gatewayi podle rozlohy
 • Počet gatewayi podle členitosti

Zkušební kompletace a oživení

Samotná instalace

public/general/slc_projekty.txt · Last modified: 2020/06/30 12:48 by Acrios Admin